QMI produktene har vært brukt i industrien i over 30 år og har løst en rekke problemer som har med friksjon i drivverk å gjøre.Om oss og Kontaktinfo
QMI SCANDINAVIA's tekniske personell holder kurs og opplæring i bruk av QMI produktene. Vi foretar målinger og gir tilstandsrapporter både før og etter en QMI behandling. For de som ønsker det, foretar vi vibrasjons- og støymålinger, samt visuelle undersøkelser ved hjelp av boroskop.
QMI SCANDINAVIA's tekniske personell holder kurs og opplæring i bruk av QMI produktene. Vi foretar målinger og gir tilstandsrapporter både før og etter en QMI behandling. For de som ønsker det, foretar vi vibrasjons- og støymålinger, samt visuelle undersøkelser ved hjelp av boroskop.

QMI behandlingen er ikke en oljetilsetning, men en metall behandling som beskytter en friksjonsflate i lang tid, uavhengig av oljeskiftintervallene. Med QMI kommer du det "nærmeste til friksjonsfritt."

Våre nettsider vil også gi svar på hvordan oljeselskaper og motorfabrikanter forholder seg til QMI PTFE metallbehandling. Vi vil også prøve å gi svar på de spørsmål du måtte ha i forbindelse med en QMI behandling.

Vi har behandlet motorer av alle størrelser, også to-taktere, fra motorer på store skip, til små hobbyfly. Alle opplever det samme; større effekt, mykere gange og renere motor. For de av våre kunder som har mistet oljetrykket, så har vi reddet deres motor fra havari. QMI PTFE metallbehandling vil aldri kunne skade ditt utstyr, det vil bare gi deg positive resultater, men for at alle skal føle seg trygg før en behandling, gir vi full garanti.

QMI er testet av Southwest Research Institute, USA, med Sequence IIIE testen, i en forbrenningsmotor, hvor det ble funnet at QMI metallbehandling reduserte slitasjen i forhold til referanseoljen med hele 88%. Denne testen er verifisert av Det Norske Veritas; Rapport Nr.: 2002 - 3031. Ikke alle tester er like relevante når det gjelder forbrenningsmotorer, de aller fleste testmaskiner er basert på testing av EP (Extreme Pressure) additiver. thorjoh@online.no


 
www.qmi.no

e-post:thorjoh@online.no

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame