Produkter

QMI metallbehandlingen får PTFE (polytetrafluoretylen) polymer til å reagere med friksjonsoverflatene. PTFE er beskrevet i "Guiness rekordbok" som det glatteste stoff man kjenner til: "Som våt is mot våt is."


På nyere dieselbiler med partikkelfilter, så har vi et eget økonomisk rense system for filteret!

     Vennligst trykk her for den nye nettbutikken.
     Please press her for our new Internett Store.


QMI Turborens Forurensninger i turbosystemet kan bygge seg opp over tid og lage avleiringer som begrenser lufttilførselen til motoren. Det vil redusere kompresjonen, øke drivstofforbruket og forårsake mange andre luftrelaterte problemer. QMI Turborens fjerner slike avleiringer og forhindrer at det oppstår slike problemer. Den innholder ingen aggressive stoffer som kan angripe overflaten av komponentene Fordeler • Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel • Øker effekten • For hver 3% effektøkning på turbolader synker drivstofforbruk 1% • Inneholder smøremidler • Fjerner avleiringer fra turboviftene • Turboen går stillere • Forlenger turboens liv  0,320 liter: Utsalgs- pris kr. 199,00 Link til test   Link til datablad   
QMI 3-trinns motorrens. (Luftinntak, drivstoff og motor)  
QMI 3-trinns motorrens fjerner ujevn gange, tennplugg problemer, tap av hestekrefter, syngelyder, motorbank og ujevn turtall. Øker ytelsen, reduserer drivstofforbruk og senker skadelige utslipp dramatisk. Rengjør systemet hurtig, skånsomt og effektivt.

Fordeler
• For profesjonell bruk, utviklet for bruk av bilverksteder.
• Inneholder ikke alkohol eller metanol, er ikke skadelig for sensitive deler og lager ikke helseskadelige stoffer som aldehyder fra alkoholer.

Trinn 1—Rens for drivstoffsystemet
Et high tech formulert produkt konstruert for å rengjøre hele drivstoffsystemet fra drivstoff-tanken til eksosrøret. Dette konsentratet løser opp avleiringer av karboner, polymerer og andre forurensninger. Effektive rengjøringstensider rengjør innsprøytingsdyser eller forgasser, ventiler og forbrenningskammer. Det fjerner vann fra drivstoffet, smører innsprøytningsdysene, øvre del av sylinderen og ventilene, samtidig som den forbedrer forbrenningen og reduserer eksos utslipp.
ADVARSEL:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.   SDS Miljø opplysninger

Trinn 2—Rens for motoroljesystemet
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel som beskytter samtidig som det skånsomt og effektivt fjerner avleiringer og forurensninger i motoren. Inneholder friksjonsnedsettende midler som beskytter friksjonsflatene samtidig som det rengjør. Dette oljebaserte produktet er laget i den hensikt å bli værende i motoren helt til neste oljeskift. I løpet av denne tiden vil produktet rengjøre hele oljesystemet.

Trinn 3—Rens for luftsystemet
En luftinntaks rens. Løser hurtig opp avleiringer og forurensninger fra luftinntak-manifold, ventiler, stempler og forbrenningskammer.
Middelet har langtidsvirkende effekt, da det over tid vil løse opp harde avleiringer med karbon og andre forurensninger, Det smører samtidig som det renser. Hjelper katalysatoren til å holde seg ren fra avleiringer, noe som vil gi renere avgasser. Inneholder ikke alkoholer som er skadelig for miljø og helse.
ADVARSEL:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.      SDS Miljø opplysninger
 
3x0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 350,00 inkl. mva
Nevn biltype
For dieselbiler byttes ut
trinn 3 med Turborens
 
Link til datablad    Link til demo video

EVER-WEAR’S RESTAURERINGSPAKKE FOR FRONTLYS
Bedre lys- Bedre veioversikt - Øker verdien- Sparer penger                       
Problemstillingen
De fleste av dagens biler har ikke lengre frontlykter av glass,
men de er laget av et plastikkmateriale. Som en beskyttende
hinne over linsen, er det satt på en laminatfilm.
Når det har gått en stund så vil denne laminatfilmen bli grå og
stadig mer ugjennomsiktig på grunn av påvirkningen fra solens
ultra fiolette stråler, luftforurensinger, veisalt etc.
Halogenpærer skaper høy varme og vil påvirke oksidasjonen av
laminatfilmen. Oksidasjon og andre nedbrytninger vil forårsake
en uklar film på frontlyktene, slik at utsynet blir kraftig
redusert, noe som går ut over kjøresikkerheten. Et annet
problem er at bilen din vil se gammel og slitt ut, og salgsverdien
vil synke.
Løsningen
Tidligere var den eneste løsningen å skifte ut frontlyktene. Noe som kostet mange penger. Etter hvert begynte man å polere lyslinsen og sette den inn med enten voks eller silikon. Nå finnes en bedre løsning, som er mye billigere enn å skifte lyktene. Du kan skifte ut laminatfilmen med en ny klar film. Denne Ever-Wear fornyingsprosess fjerner den gamle oksiderte filmen, og bytter den ut med en ny beskyttende film som er UV stabil.
Denne renovasjon av overflaten gjør den like god som ny, og vil være en mye bedre løsning enn voks eller silikon, både i utseende og bruk.
Lett å bruke
Dagens biler er laget slik at du må gjøre store demonteringer for å få ut frontlysene. Dette er kostbart og tar mye tid. I sterk kontrast til denne fremgangsmåten så tar det bare ca. 15 minutter å behandle en frontlykt med Ever-Wear metoden.
Du behøver ikke å demontere noen lyktedeler. Hver restaurer- ingspakke kommer komplett med grundig bruksanvisning, og ingen verktøy eller spesielle ferdigheter trengs.

Egenskaper
……………….……………    Fordeler
Fjerner oksidert belegg……………………...Forbedrer bilens utseende og øker lysstyrken for bedre utsyn i mørket og sikrere kjøring.
3-trinns våtpussing med sandpapir …  Fjerner fullstendig OE laminatfilmen og gjør overflaten ren og glatt.
Linserens …………………………………………..Forbereder linseoverflaten for filmbelegget.
Påføring av flytende polymerfilm……… Gir beskyttelse mot UV stråling, fyller igjen små ujevnheter og tørker til krystallklar laminatfilm, som er fullverdig den originale laminatfilmen

Frontlyktfornyer
        Pris kr. 90,00 inkl mva
QMI Innvendig motorvask  
Forurensninger i oljesystemet kan bygge seg opp over tid og lage avleiringer
som begrenser oljesirkulasjon utover hele motorens smøresystem. Det vil redusere
kompresjonen, øke oljeforbruket og forårsake mange andre oljerelaterte
problemer. QMI Innvendig motorvask fjerner slike avleiringer og forhindrer at det
oppstår slike problemer. Den innholder ingen aggressive stoffer som kan angripe
pakninger og tetninger

Fordeler
• Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel
• Frigjør fastlåste stempelringer og ventiler
• Rengjør motoren innvendig
• Mykgjør gummipakningene
• Forbedrer oljesirkulasjonen til alle motordelene
• Øker effekten
• Innvendig motorvask vil klargjøre "problemmotorer" for QMI Motorbehandlingen
• Inneholder smøremidler
• Fjerner avleiringer fra ventilløftere
• Motoren går stillere
• Forlenger motorens liv 

1 liter: Utsalgs-
pris kr. 217,00 inkl. mva
 
Link til TEKNISK datablad   SDS
 

QMI EGR Rens  
Produktbeskrivelse:
Gjøres gjennom luftinntaket
QMI EGR-Rens vil rense hele forbrenning-systemet før systemet blir 100 % tett. Bør brukes så fort en merker svekkelse i motor-ytelse, unormal gange eller økt drivstofforbruk. Det vil være en fordel å gjøre denne rensen 1 gang i året eller hver 10 000 km. Når QMI Drivstoff-forbedrer brukes, kan dette gjøres hver 20 000 km.
QMI EGR-Rens blandes med så varmt vann som mulig (Over 60 grader, helst 80), slik at du får ca.1 liter ferdigblandet væske. Bring motoren opp i vanlig driftstemperatur. Kjør motoren på ca. 1200-1500 rpm. Ta ut luftfilteret eller slangen før turbo eller luftspjeld. Sprøytes inn i luftsystemet med en lavtryks sprøyte som finfordeler væsken. Sprøyt inn noe middel først, slå av motoren, og la det virke i 1 minutt. Start motor og sprøyt deretter resten av QMI EGR-Rens inn i lufttilførselen. Helt til slutt skyll etter med en 1/2 liter med rent varmt vann,
(60-80grader) mens motoren går på ca.1200-1500 rpm.
For hver 1% effektøking på turboen minsker du drivstofforbruket med 0,6 %
Anvendelsesområder
Til diesel, bensin og naturgass
Fordeler

- Turboen/EGR ventilen din vil fungere optimalt
- Øker hestekrefter/torque
- Kjenn forskjellen.
- Renere turbo /DPF - som gir økt effekt.
EGR Rens
 0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 199,00 inkl. mvaLink til test

 Link til TEKNISK datablad     SDS
Til toppen av siden
QMI EGR Rens - Tømmes i drivstoff tanken  
Produktbeskrivelse:
Kan brukes sammen med EGR rens tatt gjennom luftinntak for økt effekt
QMI Rengjøring av EGR ventil, drivstoff og forbrennings system
Renser hele drivstoff og forbrenningssystem i løpet av en tankfylling. Gjenvinner full åpning i innjektorer. Rengjør karbon fra innsugsventiler og
forbrenningskammer. EGR ventil og DPF Forbedrer forbrenningen og gir mer kraft til motoren. Bringer tilbake «ny bil» drivstofforbruk. Reduserer utslipp av skadelig eksos.
En flaske på 354 ml er nok for 75 liter drivstoff, både diesel og bensin. Fyll i hele flasken opp i tanken.
ADVARSEL:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Anvendelsesområder
Til diesel, bensin og naturgass
Fordeler

- Gjenvinner full åpning i innjektorer
- Rengjør karbon fra innsugsventiler og
- forbrenningskammer, EGR ventil og DPF
- Forbedrer forbrenningen og gir
- mer kraft til motoren
- Brukes på diesel og bensin
EGR rens gjennom drivstoffet
 0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 249,00 inkl. mva TDS    SDS Miljøopplysninger
Til toppen av siden

QMI Diesel forbedrer
 
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer. QMI Drivstoff-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol

Fordeler
• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til "miljødieselen." Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Gir bedre centantall i diesel.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder fra forbrenningsprosessen.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.   SDS Miljø opplysninger
 
1 liter: Utsalgs-
pris kr.188,00 inkl. mva

5 liter kr. 766,00 inkl. mva

 
Link til TEKNISK datablad
Se presentasjon av besparelser, klikk her
Til toppen av siden
QMI Motorbehandling med PTFE  
QMI motorbehandling er ikke en oljetilsetning men en metallbehandling. Den forandrer ikke oljens egenskaper. QMI motorbehandling legger et mikrotynt belegg av PTFE på metallet. Dette plastbelegget har en rekke fordeler. Friksjon og slitasje blir dramatisk redusert, samtidig som effekt, torque og brukstid øker. QMI motorbehandlingen har den ASTM godkjente test Sequence IIIE, som er anerkjent over hele verden, og er godkjent av motorfabrikantene. Denne testen viser en reduksjon av slitasje på hele 88% i forhold til referanseoljen.

Fordeler
• Redusert friksjon og slitasje
• Øker motorens levetid
• Reduserer varmegang
• Økt ytelse
• Mindre reparasjoner
• Starter lettere
• Mindre drivstoff-forbruk
• Oljen varer lengre

1 liter: Utsalgs-
pris kr. 498,00 inkl. mva

5 liter Utsalgspris kr. 2.211,00 inkl. mva
 
  TDS           SDS
 
Til toppen av siden
QMI Turborens - Gjøres gjennom luftintaket  
Forurensninger i turbosystemet kan bygge seg opp over tid og lage avleiringer som begrenser lufttilførselen til motoren. Det vil redusere kompresjonen, øke drivstofforbruket og forårsake mange andre luftrelaterte problemer. QMI Turborens fjerner slike avleiringer og forhindrer at det oppstår slike problemer. Den innholder ingen aggressive stoffer som kan angripe overflaten av komponentene

Fordeler

• Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel
• Øker effekten
• For hver 3% effektøkning på turbolader synker drivstofforbruk 1%
• Inneholder smøremidler
• Fjerner avleiringer fra turboviftene
• Turboen går stillere
• Forlenger turboens liv   TDS       SDS

 0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 199,00 inkl. mva
Link til testQMI DPF rens - Gjøres etter demontering
 
QMI DPF-Rens inneholder vannoppløslige tensider som er meget effektiv på dieselsot. De løfter soten fra oveflaten slik at den kan skylles ut
QMI DPF-Rens blandest med så varmt vann som mulig (Over 60 grader, helst 80), slik at du får ca.1 liter ferdigblandet væske. Tett den ene siden av filteret og. Fyll den først opp 2/3 og ryst filteret godt i 30 sekunder og fyll det deretter helt opp med QMI DPF-Rensen. La filteret stå i ca. 30 minutter, slik at all soten løsner fra filteret. Etter 15 min. tapp ut ca 20 % av væsken og ryst filteret godt i 1 minutt. Fyll opp filteret med varmt vann og la det stå i 15 min. til. Tapp deretter ut 20 % av væsken og ryst filteret godt i 1 min. Når det er gjort sett filteret under en spring eller bruk an slange med godt trykk og varmt vann. Filteret skal skyldes inntill det ikke kommer noe farge på vannet. Tørk filteret med trykk luft, eller la det stå en stund slik at alt vannet renner ut.

Fordeler

• Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel
• Fjerner avleiringer fra DPF
• Øker effekten
• Forlenger DPF filteres brukstid

 0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 199,00 inkl. mva

 
         TDS             SDS
 
Til toppen av siden
QMI Motorsykkelbehandling med PTFE  
Motorsykkel motorer gir stor utfordring til motoroljen. Høye turtall, og varme motorer forlanger bedre beskyttelse enn hva selv de mest avanserte motor oljer kan gi. QMI Motorsykkel behandling gir denne beskyttelsen. Kan brukes på våt clutch.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Øker motorens levetid
• Reduserer varmegang
• Øker ytelse
• Mindre reparasjoner
• Lettere start
• Mindre drivstoff-forbruk
• Oljen varer lengre

Motorsykkelbehandling
250 ml kr. 248,00 inkl. mva

 
  TDS        SDS
Til toppen av siden
QMI Småmotor (2-takt) behandling med PTFE  
Små 2-takts motorer uten oljesump har spesielt behov for god beskyttelse fra friksjon. Lagring utenom sesongen medfører korrosjon. Treg start, samt dårlig tomgang er et gjengs problem for denne type motorer. QMI’s PTFE beskyttelse gir mange fordeler til disse hurtiggående motorene.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Øker motorens levetid
• Reduserer varmegang
• Øker ytelse
• Mindre reparasjoner
• Lettere start
• Mindre drivstoff-forbruk
• Oljen varer lengre
• Beskytter mot galvanisk korrosjon under lagring

0,050 liter: Utsalgs-
pris kr. 188,00 inkl. mva
 
   TDS      SDS
Til toppen av siden
QMI Universal ATF olje, helsyntetisk, kan brukes på alle typer automatgirkasser unntatt CVT  
QMI Universal ATF kan brukes i alle typer high-tech automatkasser, også i eldre typer automatkasser. Denne unike egenskapen gjør at en trenger mindre lagerbeholdning, samt at en unngår å bruke feil olje i automatkassen. Denne optimale ATF oljen overgår spesifikasjonene til bilfabrikanter fra hele verden og gir den beste beskyttelse en automatkasse noen gang kan få.
Laget for General Motors, Ford, Chrysler, BMW, Honda, Mercedes Benz, VW, Hyundai, KIA, Nissan, Mitsubishi, Toyota og andre bilmerker.


Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Skifter mer korrekt
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Reduserer dyre reparasjoner
• Komponentene varer lengre
• Fornyer pakningene
• Holder kontroll- mekanismene i orden
ATFolje
1 liter: Utsalgs-
pris kr. 224,00 inkl. mva
Til toppen av siden
 
  TDS
 
QMI Automatgir behandling med PTFE  
Automatiske gearkasser er meget komplisert konstruert og må arbeide under høye temperaturer og materielle spenninger. For at automatiske gearkasser skal kunne fungere optimalt, må alle komponentene kunne bevege seg lett og smidig: Torque converter, drivhjul, servo, styreenheten, clutch, modulator og accumulator
Fordeler

• Reduser friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Minsker reparasjoner
• Girer lettere
• Reduserer støy
• Mindre energiforbruk
• Beskytter mot korrosjon
• Oljen holder lengre
• Får kontrollmekanismene til å fungere lettere.


   TDS    SDB

320 ml.: Utsalgs-
pris kr. 313,00 inkl. mva
QMI Gir / Kardangbehandling med PTFE (30 wt. & 90 wt.)  
Med økende etterspørsel etter energibesparende giroljer med lavere viskositet som gir mindre beskyttelse for friksjonsflaten. noe som igjen ofte resulterer i økt slitasje. QMI’s PTFE metallbehandling gir økt beskyttelse, da den reduserer varmegang, friksjon og slitasje. Dette gir bedre ytelse og lengre liv for giret.

Fordeler
• Reduser friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Minsker reparasjoner
• Girer lettere
• Reduserer støy
• Mindre energiforbruk
• Beskytter mot korrosjon
• Oljen holder lengre

320ml. Utsalgs-
pris kr. 313,00 inkl. mva
 
    TDS          SDS
 
Til toppen av siden
QMI Radiatorrens (Samme som kjølesystemrens) Tilsettes 3% av væskemengden
QMI RADIATORRENS er et effektivt middel som hurtig oppløser og renser bort rust, avleiringer, kalk og oljerester. Den arbeider hurtig og effektivt i å rense kjølesystemet på en sikker måte. Etter rengjøringen vil kjøling og varmeveksling forbedre seg betraktelig. Den er sikker å bruke for alle komponentene i kjølesystemet. Kjølesystem er laget for å kunne på en effektiv måte fjerne uønsket varme fra forbrenningsmotoren. Et tett kjølesystem vil kanskje virke helt I orden fra utsiden, men resultatet er dårlig kjøling og varmeveksling. Korrosjon forårsaker lekkasje, spesielt I skjøter og hvor slanger festes til metall. Et kjølesystem som ikke fungerer optimalt kan forårsake store utgifter, og kan hurtig ødelegge en motor.

Fordeler
• Forurensninger skylles vekk
• Rengjør hele kjølesystemet
• Forbedrer kjøling og varmeveksling
• Motvirker overoppheting
• Løser opp rust, avleiringer og kalk
• Fjerner slam, silikater og oljerester
• Sikker i bruk på alle typer radiatorer
• Sikker i bruk for slanger og pakninger
• Miljøvennlig, kan brukes i gjenvinning

0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 61,00
inkl. mva
     TDS         SDS
 
Til toppen av siden
QMI Radiatorbehandling  (Samme som kjølesystembehandling) Tilsettes 3% av væskemengden
QMI RADIATORBEHANDLING med PTFE gir en sikker, effektiv og langvarig beskyttelse til alle typer kjølesystemer for forbrenningsmotorer. Rust og korrosjon hemmende stoffer beskytter metalloverflater fra å begynne å lekke, slik at kjølevæsker forsvinner. QMI PTFE tilveiebringer en beskyttende hinne som holder overflaten ren. Andre tilsetninger i QMI RADIATORBEHANDLING gjør at kjølevæsken ikke lager skadelige avleiringer som kan tette systemet. Samlet vil disse tingene få maksimalt effekt ut av kjølesystemet. QMI RADIATOR-BEHANDLING er sikker å bruke for alle typer kjølesystemer for forbrenningsmotorer. Den inneholder ingen aggressive stoffer som kan forårsake skade på utstyr eller forhindre at kjølevannet kan bli resirkulert. Det vil forlenge kjølesystemets brukstid, og redusere reparasjonskostnader, slik at kjølesystemet fungerer optimalt.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Reduserer varmegang og støy
• Reduserer energiforbruk
• Motvirker overoppheting
• Øker ytelsen
• Reduserer vedlikehold
• Beskytter mot korrosjon
• Reduserer kavitasjon
• Reduserer turbulens

0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 242,00 1 liter kr. 442,00 inkl. mva
 
       TDS         SDS
 
Til toppen av siden
QMI Radiator lekkasjestopper

KJØLESYSTEM LEKKASJETETTER OG VÆSKEFORBEDRER.
Organiske og syntetiske fibrer lager en solid lekkasjeplugg.
Inneholder ikke natrium eller kalium silikat for å stenge lekkasjen.
En gangs behandling, trenger ingen etterbehandling, ingen gjennomrens.
Fornyer kjølesystemets effekt ved å fjerne avleiringer og forurensninger.
Er sikker for pakninger og slanger.
Laget for bruk sammen med etylen glykol, polyetylen glykol, propylen glykol og estertyper
Inneholder ikke natrium eller kalium silikat for å stenge lekkasjen. Vannoppøsning av natrium og kalium Silikat som blir harde i 45 til 60 grader celsius. Det lager en effektiv forsegling, men problemet er at det og blir hardt i kjølevæsken, så hvis det ikke blir skylt straks, så vil det forårsake forstoppelse der det ikke er ønsket.
Merk: (Noen lekkasjer behøver mekanisk reparasjon.)


0,320 liter: Utsalgs-
pris kr. 78,00 inkl. mva
 
  TDS     SDS
 
Til toppen av siden
QMI Hydraulikkbehandling med PTFE  
Hydraulikkvæsken skal overføre kraft, smøre bevegelige deler, kjøle og fjerne varme samt forsegle klaringen mellom de bevegelige delene. Smøringen av den hydrauliske pumpen utgjør en stor utfordring. Alle hydrauliske pumper lager store mengder friksjon og varme, derfor vil QMI Hydraulikkbehandling gi den rette beskyttelse som et slikt system trenger.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Minsker reparasjoner
• Reduserer kavitasjon
• Beskytter mot korrosjon
• Oljen holder lengre

1 liter: Utsalgs-
pris kr. 442,00 inkl. mva
 
  TDS         SDS
 
Til toppen av siden
QMI Kompressorbehandling med PTFE  
Vedlikeholdspersonalet av luftkompressorer møter varmeutvikling og fuktighet som en stor utfordring. Under produksjonen av komprimert luft produseres slike forhold som må overvinnes ved hjelp av god smørning. QMI PTFE beskyttelsen av kompressorer, reduserer vedlikehold og øker ytelsen.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Øker ytelse
• Mindre reparasjoner
• Beskytter mot korrosjon og vann
• Oljen holder lengre

1 liter: Utsalgs-
pris kr. 442,00 inkl. mva
  TDS         SDS
 
Til toppen av siden
QMI Luftverktøybehandling med PTFE  
Luftverktøy arbeider ved ekstremt høye turtall med minimal smørning. Aggressiv fuktighet fra komprimert luft forårsaker kavitasjon/angrep av lager og metalloverflatene. Tilgrising av turbinbladene forårsaker redusert turtall, tap av torque og til slutt dyre reparasjoner. Det å overse smørning og vedlikehold kan medføre havari. QMI luftverktøybehandling smører bedre enn noen olje. Den reduserer friksjon, øker ytelsen og beskytter mot korrosjon. Beskytter også utstyret under lagring. 10 dråper er nok for å gjennopplive et tregt verktøy.

Fordeler
• Bringer tregtgående verktøy tilbake til liv
• Verktøyet varer lengre
• Reduserer friksjon og slitasje
• Øker ytelse
• Minsker varmegang og støy
• Beskytter mot fuktighet og vann
• Mindre vedlikehold
• Beskytter mot korrosjon
• Mindre energiforbruk
• Mindre kavitasjon

50 ml.: Utsalgs-
pris kr. 188,00 inkl. mva

 
     TDS         SDS
 
Til toppen av siden
QMI Servobehandling med PTFE  
Gir deg mer kraft og beskyttelse til styringen med QMI servobehandling. For lastebiler, personbiler og trucker. Til alt som har servostyring.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Lettere å styre
• Mindre varmegang og støy
• Servo-oljen varer lengre
• Mindre reparasjoner
• Servopumpen holder mye lengre
• Reduserer kavitasjon
• Øker ytelse                   TDS      SDS

100 ml. Utsalgs-pris
kr. 222,00 inkl. mva
 
Til toppen av siden
QMI Vann/glykol-hydraulikkbehandling med PTFE  
Hydrauliske systemer som benytter brannsikkert vann/glykol, arbeider under høye temperaturer og stress uten fordelen av petroleum baserte smøremidler. Disse forholdene forårsaker kortere levetid på de forskjellige komponentene. I tillegg medfører det høyere energikostnader samt dyre reparasjoner. Beskytt vann/glykol hydraulikksystemet med QMI's spesiallaget PTFE metallbehandling, som er beskrevet som "våt is mot våt is". Bruk dette slitebelegget som også reduserer friksjon og varmegang, og du vil oppleve at utstyret fungerer optimalt.

Fordeler
• Reduserer friksjon og slitasje
• Komponentene varer lengre
• Reduserer varmegang og stress
• Mindre støy
• Mindre reparasjoner
• Reduserer kavitasjon
• Øker ytelse
• Beskytter mot korrosjon
• Lengre vann/glykol liv

1 liter: Utsalgs-
    TDS         SDS
Til toppen av siden
QMI Drivstoff-forbedrer  
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer.
QMI Drivstoff-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol

Fordeler
• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til "miljødieselen." Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Øker oktanet i bensin.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder fra forbrenningsprosessen.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.   SDS Miljø opplysninger


QMI Drivstofforbedrer 320ml:
 kr.125,00 inkl. mva
QMI Drivstofforbedrer 1 liter:
kr. 325,00 inkl. mva
QMI Drivstofforbedrer 5 liter:
kr. 1.836,00 inkl. mva
 
  TDS      SDS
Til toppen av siden
QMI SuperPolish med PTFE  
QMI SUPER POLISH med PTFE er laget for å beskytte overflaten optimalt, med en hard, speilaktig overflate. Denne overflaten beskytter mot oksidasjon, ultrafiolette stråler og smuss. PTFE er et kjemisk stoff som er upåvirkelig av de fleste andre kjemikalier, og beskytter mot korrosjon, veisalter, insekter, og misfarging fra sollys. Denne spesielle polish har hele 5.000 partikler PTFE i hver kvadrat tomme. Formulert med spesielle katalysatorer som rengjør overflaten og gjør at den lett kan påføres for hånd, uten bruk av poleringsmaskin. Varer 6 måneder ved riktig bruk. Tåler å vaskes i automatvaskemaskin med børster. Inneholder 30% carnauba voks.

Fordeler
• Maksimal glans og holdbarhet
• Beskytter mot misfarging fra sollys
• Forsegler lakken mot forurensninger
• Lett å holde ren
• Kan brukes sammen med "Clear-cote"
• Poleres lett ut med hånd
• Meget holdbar

SuperPolish 250 ml, kr. 281,00 inkl. mva
IKKE PÅ LAGER. UTSOLGT. USIKKERT NÅR VI HAR DET IGJEN.
 
 
   SDS
 
Til toppen av siden
QMI Isbjørn Antifreeze  
Isbjørn Antifreeze laget med spesielle tilsetningsstoffer, så den kan brukes i mange år. Den inneholder ikke nitrater, silicater eller fosfater. Forenkler lagerføringen av kjølevæsker. Kan brukes i alle typer kjølesystemer.

Fordeler
Holder radiatoren i toppform i 7 år
Økt kjøleeffekt
Ferdig utblandet
Overgår eller møter alle typer
globale standarer for kjøle væsker
Inneholder lekkasjestopper for å stoppe eventuelle små-lekkasjer som måtte oppstå i radiatoren i løpet av de 7 årene den brukes
Kan brukes i 800 000 km eller 7 år i bil
Kan brukes i 1 100 000 km eller 7 år i dieselmotorer
ASTM D 3306, BS 6580, SAE J 1034,
AFNOR NF R15/601, CUNA NC 956/16
Frysepunkt °C -42 ASTM D-1177

QMI Isbjørn Antifreeze
4 liter Kr. 249,00 inkl.mva.
 
 
    SDS
 
Til toppen av siden
QMI LekkVekk Olje Lekkasjestopper Tilsettes 3% av oljemengden
QMI LEKKASJESTOPPER løser problemet, da den hurtig stopper lekkasjen ved å mykgjøre og øke pakningen (ca.3%) til lekkasjen stopper. Laget for bruk i alle typer oljer og utstyr, den vil bli et velkomment verktøy for stopping av oljelekkasjer.
QMI LEKKASJESTOPPER fornyer og mykgjør pakningen, samtidig som at den ikke inneholder klor eller aromatiske stoffer som vil uttørke, krympe og gjøre pakningene harde og skjøre!
Laget for bruk i alle typer forbrenningsmotorer, automatkasser, girkasser, kardanger, servostyringer, hydraulisk utstyr, kompressorer, pumper, propell systemer og annet utstyr. QMI LEKKASJESTOPPER er blandbart med alle typer oljer.

Fordeler
• Stopper oljelekasjer
• Hurtigvirkende
• Ufarlig for alle typer utstyr
• Fornyer og mykgjør gamle pakninger
• Beskytter pakninger mot aggressivt miljø
• Motvirker at pakninger tørker og blir harde
• Motvirker at pakninger krymper og sprekker
• Motvirker dyre skader
• Blandbar med alle typer oljer
• Inneholder ingen aromater eller klor 

QMI LekkVekk Oljelekkasje stopper
100ml  Kr. 180,00 inkl. mva
250 ml kr. 350,00 inkl. mva
Nok for en personbil
1 liter kr. 1.100,00 inkl. mva


 
    TDS        SDS
 
Til toppen av siden
QMI 220 Vannfast Smørefett med PTFE  
QMI 220 VANNFAST FETT er et høykvalitets smørefett laget av spesielt høyraffinerte smøreoljer med innlagt PTFE. Denne høyraffinerte smøreoljen reduserer smøremiddelets evne til å oppta en mengde forurensninger som finnes i cellulose/papir og metall produksjon. Oljens tykningsgrad ble valgt for å gi optimal beskyttelse under høy belastning, ved lave til moderate høye hastigheter.
Tykningsmiddelet som er brukt i QMI 220 VANNFAST FETT er en spesialutviklet blanding av kjemikalier, som er utvalgt for gi et meget høyt nivå av motstandsdyktighet mot vannutvasking og nedbrytning fra vått skum. En spesielt utviklet produksjonsteknikk er brukt for å lage QMI 220 VANNFAST FETT så den gir en øket motstand mot å bli nedbrutt, og at det skiller seg, på grunn av høy belastning og forurensninger. QMI 220 VANNFAST FETT er en blanding av overflateaktive smøremidler og polymerer som er utviklet for kraftig reduksjon av friksjon og slitasje, og vil lage en sterk barriere mot inntrengning av vann og vannoppløselige forurensninger. Det er disse typiske forurensninger som forårsaker tap av smøremiddelets tykningsevne, som igjen leder til høyere temperaturer, større slitasje og til slutt for tidlig sammenbrudd. Ved bruken av QMI 220 VANNFAST FETT så kan ofte smørefrekvensen reduseres med 1/5 av vanlig godt smørefett

Fordeler
• Suveren holdbarhet i vann
• Reduserer friksjon og slitasje
• Enestående vedheng
• Beskytter mot korrosjon og varmegang
• Øker smøreintervallene
• Tåler ekstreme temperaturer
• Tåler ekstremt høyt trykk
 
1 tube (400gram):
Utsalgspris kr. 266,00 inkl. mva
 
Link til TEKNISK datablad        SDS
 
Til toppen av siden
QMI Universalfett (smeltefritt) med PTFE  
QMI Universalfett er blandet med PTFE for å løse de mest kompliserte smøreforholdene som kan møtes. PTFE er kjemisk upåvirkelig og beskytter overflatene fra aggressive angrep. 100% aktiv i temperaturer fra -20°F (-32°C) til hele +550°F (+288°C) Fettet er pumpbart i alle temperaturer. Det beskytter mot rust og motstår vanninntrengning. Det har et helt utrolig vedheng og overflatedekning og holder seg på plass under helt ekstreme forhold QMI UNIVERSALFETT er spesialkomponert, smeltefritt fett med innblandet PTFE polymerer. Det er laget i den hensikt å løse de mest utfordrene fettsmørings problemer. Dette fettet overgår tradisjonell fettsmøring ved å "smelte" eller "sveise" PTFE polymerer, som er notert i "Guiness" som det glatteste stoff en kjenner til: " Som våt is mot våt is, inn i kritiske friksjonsoverflater. QMI UNIVERSALFETT gir langsiktig beskyttelse som overgår selv de mest avanserte fettslag. Når QMI UNIVERSAL- FETT brukes kan det føre til reduksjon av smørefrekvensen så mye som 5 til 1.

Fordeler
• Tåler ekstreme temperaturer
• Reduserer friksjon og slitasje
• Enestående vedheng og overflatedekning
• Beskytter mot korrosjon
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Uoppløselig i vann
 
1 tube (400gram):
Utsalgspris kr. 266,00 inkl. mva
 
Link til TEKNISK datablad    SDS
 
Til toppen av siden
QMI H-1 Klart fett med PTFE  
QMI H-1 QMI KLART FETT H1 med TeflonTM er et teknologisk avansert semi-syntetisk, universalsmørefett. Formulert for å kunne møte de vanskeligste smøreoppgaver. Det er uoppløselig i vann, av høyeste kvalitet og ytelse. Smørefettet er gjennomsiktlig og renslig å arbeide med. QMI KLART FETT H1 er USDA godkjent for bruk i slakterier og matvareproduksjons-steder hvor det er mulighet for at fettet kan komme i kontakt med varene. QMI KLART FETT H1 er 100% effektiv innenfor temperaturene -18°C til +204°C.
Det er uslåelig i reduksjon av friksjon, forlenger maskiners brukstid, og forhindrer rust og korrosjon. QMI KLART FETT H1 er vannklart, renslig, fargeløst, setter ikke flekker, tørker ikke inn og er biologisk nedbrytbart.

Fordeler
• USDA H-1 Autorisert
• Inneholder PTFE
• Klar og rent smørefett
• Biologisk nedbrytbart
• Ikke giftig. Setter ikke merker
• Utrolig motstandsdyktig ovenfor vann
• Tørker ikke inn
• Reduserer friksjon
• Motstår rust og korrosjon
• Luktfri, fargeløs

1 tube (400gram):
Utsalgspris kr. 266,00 inkl. mva
 
Link til TEKNISK datablad        SDS
 
Til toppen av siden
QMI Hvitt lithium sprayfett med PTFE  
QMI HVITT LITIUMFETT med PTFE, er et unikt høytytende universalfett gjort lett anvendelig på sprayboks. Dette fettet er skreddersydd for å løse de vanskeligste og mest utfordrende fettsmøringsproblemer i dagens industri, fiske, landbruk og transport. QMI HVITT LITIUMFETT går et skritt videre enn vanlig fettsmøring, da det belegger friksjonsoverflatene med et mikrotynt sjikt av PTFE (polytetrafluoretylen). Ideelt for bruk på metall mot metall smøring. Sprayboksen gjør det lett å komme til på vanskelige steder. Optimal ytelse fra -18°C til +187°C, anvendelig for bruk i alle værtyper, rustbeskyttende, og motstår penetrasjon av fuktighet selv under ekstreme forhold. Det "limer" seg fast med overlegent vedheng og overflatespredning. Dette fettet kan redusere smørefrekvensen med så mye som 5:1.

Fordeler
• Lett å bruke
• Ren hvit farge
• Reduserer friksjon og slitasje
• Universal fett
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Ekstreme temperaturer
• Totalt uoppløselig i vann
• Super vedheng og overflatespredning

1 sprayboks (369gram):
Utsalgspris kr. 266,00 inkl. mva
 
Link til TEKNISK datablad      SDS
 
Til toppen av siden
QMI HYLSEFETT med PTFE  

Fordeler
• Tåler ekstreme temperaturer
• Beskytter mot korrosjon
• Reduserer friksjon og slitasje
• Enestående vedheng
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Totalt uoppløselig i vann

BRUKSANVISNING: Press ut gammelt fett eller fett som er uforenelig med QMI HYLSEFETT, eller smør oftere når en bytter ut et ukjent fett. Når gammelt fett er presset ut kan smørefrekvensen ofte settes ned med 5 ganger I forhold til tidligere smørerutiner.

QMI Hylsefett m/PTFE
400 gram patron kr. 266,00 inkl. mva

 
Link til TEKNISK datablad      SDS
Til toppen av siden
Minimiserer groe på propellblader  
BRUKSANVISNING:
Bruk en fille og smør på et tynt lag med fettet på propellen. Ved å bruke meget fin stålull grade 0000 kan du aktivisere PTFE slik at den fester seg bedre til metallet. Dette er ikke nødvendig å gjøre, produktet vil allikevel fungere, men med ca. 1 min kraftig polering vil et tynt sikt med PTFE feste seg både til propellen og til stålullen.

QMI HYLSEFETT er sterkt anbefalt i problemområder forårsaket av høy temperatur, høy fuktighet, oksiderende miljø og der hvor regelmessig smørefrekvens er vanskelig p.g.a. utilgjengelighet eller uregelmessig tilsyn.
Minimiserer groe på propeller
400 gram patron/plastbeger
Kr. 266,00 inkl. mva
 SDS
Til toppen av siden
   

Copyright 2010 © QMI | Designed by HC reklame