Svenske siderLes om tester paa QMIPrisliste for QMI PTFE produkter
EverWear ProdukterHvem bruker QMI i sport
Royal Purple olje
Se noen av annonsene fra QMI
Les om Apollo batteriet


 

         Anbefalinger fra andre brukere av QMI Les hva som blir sagt om QMI på div. forumerBrukertips for nye kunderHMS datablad for noen av produkteneForhandlere av QMI PTFE produkterUtalelser fra fiskebaateiereUtalelser fra fritidsbaateiere om bruk av QMI PTFEHer kan laste ned kataloger Lastebiler behandlet med QMI   

Lær hvordan QMI påvirker miljøet
PTFE metallbehandling for skipsmotorer og skipsutstyrSiste viktige nyheter om bruken av QMI PTFEHva sier pressen om QMI PTFEProduktoversiktSpørsmaal og svarTekniske manualer.

 

 

 

 

  Reduserer NOX med 33,4%, Klikk her

Her kan du bli kjent med de mange anvendelser for QMI PTFE metallbehandling
 

Logo
Nytt produkt, klikk på logoen

Trykk på linken nedenfor:

QMI halverte drivstofforbruket på reketråler.
Vi tester ut QMI PTFE behandlingen gratis på 11 biler med usedvanlig høy ventilstøy
Sparte 25.000 kr på ventilløfterne med QMI behandling
QMI behandlingen varer selv etter 6 års hardt bruk
Avslørende test viser at smøreoljer ikke er hva som blir hevdet. Les PDF fil
Etter QMI behandling økte effekten for modellfly fra 10 til
15 sekunder i vertikal stigningstid. Dvs 50%. Les om QMI Småmotorbehandlingen

 

 QMI produktene har vært brukt i industrien i over 30 år og har løst en rekke problemer som har med friksjon i drivverk å gjøre. Spesielt der hvor en møter høy varme, store belastninger og uvanlige driftsforhold, har QMI vist seg å være løsningen.  QMI reduserer NOx med 33,4% ifølge NIER

 QMI SCANDINAVIA's tekniske personell holder kurs og opplæring i bruk av QMI produktene. Vi foretar målinger   og gir tilstandsrapporter både før og etter en QMI behandling.  For de som ønsker det, foretar vi vibrasjons- og støymålinger, samt  visuelle undersøkelser ved hjelp av  boroskop.

 QMI behandlingen er ikke en oljetilsetning, men en metall behandling som beskytter en friksjonsflate i lang tid, uavhengig av oljeskiftintervallene. Med QMI kommer du det "nærmeste til friksjonsfritt."

 Våre nettsider vil også gi svar på hvordan oljeselskaper og motorfabrikanter forholder seg til QMI PTFE metallbehandling. Vi vil også prøve å gi svar på de spørsmål du måtte ha i forbindelse med en QMI behandling.

  Vi har behandlet motorer av alle størrelser, også to-taktere, fra motorer på store skip, til små hobbyfly.   Alle opplever det samme; større effekt, mykere gange og renere motor. For de av våre kunder som har mistet oljetrykket, så har vi reddet deres motor fra havari. QMI PTFE metallbehandling vil aldri kunne skade ditt utstyr, det vil bare gi deg positive resultater, men for at alle skal føle seg trygg  før en behandling, gir vi full garanti.

 QMI er testet av Southwest Research Institute,  USA, med Sequence IIIE testen, i en forbrenningsmotor, hvor det ble funnet at QMI metallbehandling reduserte slitasjen i forhold til referanseoljen med hele 88%. Denne testen er verifisert av Det  Norske Veritas; Rapport Nr.: 2002 - 3031. Ikke alle tester er like relevante når det gjelder forbrenningsmotorer, de aller  fleste testmaskiner er basert på testing av EP (Extreme Pressure) additiver.

 


Besøk våre nye nettsider som er under arbeid,
og gi oss din mening! Klikk her

Klikk her for mer  informasjon om våre produkter
vedrørende tekniske spørsmål, priser og forhandlere
 

QMI  SCANDINAVIA
Papyrusfabrikken, P.b.103
3051 Mjøndalen
Tlf.: 47 3287 7077
Faks: 47 3287 7644
E-mail: thorjoh@online.no


Hit Counter

23.04.2012 13:59:54